Behov av båtförsäkring?

Idag finns ett antal bra erbjudanden från olika försäkringsbolag om att kunna försäkra sin båt. Går man in på nätet kan man fylla i uppgifter i formulär som berättar dels om båten och dels om försäkringstagaren själv.

När man sedan tittar på de olika villkoren – det gäller premiens storlek, vilka undantag det finns, självrisk och så vidare –  så kommer det att skilja sig en hel del. Det gäller då att hitta det alternativ som passar en bäst.

Det är långt ifrån säkert att den bästa försäkringen är den billigaste. Båtar har ofta mer individuella förutsättningar än vad som gäller för båtar. Olikheter i premiesättningen kan bero på geografiska, utrustningsmässiga, åldersmässiga och andra förutsättningar.

Det viktigaste man som försäkringstagare ska tänka på är att man får en båtförsäkring som passar för just ens egen individuella situation. En försäkrings uppgift är ju att skydda mot det som inte får inträffa för en själv.

En sak som är gemensam för alla båtägare är att man ofrivilligt kan orsaka en olycka som medför skador på någon annan. Om det är en person som blir skadad kan man bli skadeståndsskyldig för stora belopp. Detta har varken med båtens storlek eller med den individuelle båtföraren att göra.

Ett grundläggande skydd som alla båtägare bör se till att ha är alltså ett ansvarsskydd. Detta tillhandahålls också i de flesta båtförsäkringar. I Sverige finns inget båtregister och därmed inga förutsättningar för en obligatorisk båttrafikförsäkring.

De allra flesta skador på båtar inträffar i samband med transporter av båten på land eller vid vinteruppläggning- och förvaring och man bör alltså vara försäkrad åtminstone för detta.