Få hjälp att rekrytera personal

Har du ett företag men har inte tiden eller orken att sköta rekryteringen på egen hand? Var inte orolig, för idag finns det flera bemanningsföretag som mer än gärna sköter denna processen åt dig. Du som har ett företag kan alltså hyra personal av bemanningsföretag. Givetvis får du välja efter dina egna preferenser och de försöker matcha sina anställa för att du som kund ska bli nöjd.

Vad gör ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag tar större och större plats på arbetsmarknaden. Du som har ett företag kan kontakta dem och be att de hittar personal till dig. Det kan vara både för kortare kontrakt och lite längre. De sätter då ut en jobbannons på sin hemsida och sållar igenom alla ansökningar. De sköter också den första kontakten med de ansökande och väljer sedan vilka som ska gå vidare i processen.

Anställning hos bemanningsföretag

Det är så klart du som företag som har sista ordet i vem som ska arbeta för dig. Normalt så hålls en intervju mellan dig och ett par anställda som har valts ut innan ett beslut tas. När de sedan befinner sig på företaget har du regelbunden kontakt med bemanningsföretaget för att rapportera hur det går och om det är någonting som ska ändras. Bemanningsföretaget sköter sedan resten.