Investera i råvaror

För dem flesta är råvaruinvesteringar en ny form av sparande som till skillnad ifrån aktier, fonder och andra värdepapper inte kräver några mellanhänder i form av aktiemäklare eftersom du köper och säljer råvaran själv. Din råvaruportfölj kan innehålla allt från guld och olja till vete och majs för att nämna några. Vilken eller vilka råvaror du väljer att investera i beror främst på vilken investeringsbudget du har samt vilka förvaringsmöjligheter som finns. Behöver du låna till en investering? Kolla då in Creddit och se om du kan få hjälp där.

Att investera i råvaror

Fördelarna med att investera i råvaror är många. Men framförallt att brukar man framhålla att råvaror inte har någon korrelation med traditionella investeringar som aktier och fonder. Vilket helt enkelt betyder att råvarupriset inte hamnar i svängningar på börsen. Därför bör man överväga om den privata investeringsportföljen även bör innehålla råvaruinvesteringar utöver aktier, fonder och andra värdepapper för att sprida ut riskerna i sitt sparande.

Många amerikaner brukar säga att en bra investeringsportfölj ska innehålla minst 10 procent guld då den ädla metallen alltid är stabil och behåller sitt värde. De anser även att man bör investera i minst två andra former av råvaror för att ytterligare säkra upp sin investeringsportfölj. Amerikanerna menar även att råvaruinvesteringar har en annan fördel då det är väldigt svårt att påverka eller manipulera marknadens råvarupriser. Samtidigt så följer råvarorna ett speciellt mönster som är beroende av säsongen. Att investera i grödor som spannmål är billigare efter skörden men priset per ton stiger ju längre in på året mot nästa skörd man kommer.

Valutan är en viktig faktor när du handlar med råvaror

En viktig faktor vid råvaruinvesteringar som påverkar priset är valutor och då framförallt dollarn. Därför är det viktigt att ha koll på hur valutakurserna förändras. Annars är risken att din råvaruinvestering inte ger den utdelning som du först hade räknat med. Det finns flera sätt att investera i råvaror. De flesta tänker sig nog att man måste köpa fysiska råvaror som sedan ska förvaras i bulk.

Investera i råvarufonder

Att investera i råvarufonder är ett strategiskt drag för den som vill sprida sina risker ytterligare i sitt fondsparande. Råvarufonder är ofta så kallade högriskfonder som investerar i ett speciellt antal råvaror. Så innan du fattar beslutet att investera i en specifik råvarufond ska du först läsa på följande.

  • Vilka råvaror investerar fonden i
  • Vilken valuta handlar fonden med
  • Hur hög är fondavgiften

Råvarufonder är därför ett enkelt och bra alternativ för den som vill handla med flera olika råvaror.