Köpa redovisningstjänster eller göra själv?

Att vara egen företagare är en dröm för många. Att till exempel som snickare driva hela projekt från budgivning till färdiga byggnader och att framförallt få ordentligt betalt för arbetet är mycket stimulerande. Egenföretagare är vana vid att arbeta långa dagar och ibland behöva arbeta helger och kanske även behöva skjuta på semestern. Detta spelar ofta ingen roll eftersom man som egen företagare arbetar med det man vill och att man känner att timmarna man lägger ned lönar sig när man väl får betalt. Men att arbeta sena kvällar och helger med bokföring och redovisning är ofta inte lika roligt.

Bokföring och administration

Allt eftersom ett företag växer och fler medarbetare anställs ökar också mängden administration. En företagare som älskar sitt arbete ser sig jobba allt mindre med detta arbete och allt mer med administration, bokföring och redovisning. Vissa ser detta som en naturlig fas i företagandet och som en utmaning, medan andra ser det mer som ett straff. Företagare som tillhör den senare kategorin kan antingen anställa en administratör som gör jobbet eller köpa dessa tjänster av ett företag specialiserat på administration och bokföring. Att köpa denna tjänst av ett specialiserat företag istället för att anställa en administratör har många fördelar.

Anställa eller köpa?

Vissa egenföretagare tycker att all bokföring är betungande och att det stjäl tid som kunde utnyttjas bättre. För ett litet företag är det orimligt att anställa en administratör för kanske bara några timmars arbete per vecka. Även för större företag kan det vara en fördel att köpa redovisningstjänster istället för att anställa en administratör. Det är inte lätt att hitta en kompetent administratör som är beredd att arbeta ensam i ett mindre företag. Det är också mycket sårbart med bara en person med denna kompetens i företaget. Om företaget köper tjänsten av ett företag är det också troligare att personalen där är mer uppdaterad vad gäller lagar och regler.