Läget är viktigaste faktorn vid bostadsköp

Köpa bostadsrättDen allra viktigaste faktorn för ett lyckat bostadsköp är att man trivs med läget. Bostäder vare sig det är ett hus eller en bostadsrätt går alltid att fixa till så att den blir trivsam. Ett läge går aldrig att förbättra. Man är fast där man köpt bostaden. Det första på listan vid köp av bostad är att gå igenom om man kan trivas i området, hur kommunikationer fungerar, skola, dagis och avstånd till affärer och arbete.

Hittar man bostaden som uppfyller alla krav på omgivningen är det dags att slå till. Men innan man slår till kan det vara en god idé att undersöka bostaden så att man inte råkar ut för tråkigheter i efterhand.

Skillnaden mellan att köpa bostadsrätt och hus

De allra flesta är införstådda med att köpa hus innebär att huset ska besiktigas, det vill säga att grundligt undersöka husets skick. Men alla är inte införstådda med att köpa bostadsrätt innebär också en ordentlig undersökning.

Vid situationen att köpa hus vet de flesta att man letar efter fel på huset. Vad många inte känner till är att vid köp av bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens ekonomi granskas.

Varför ska man köpa sin bostad?

Det finns en inbyggd säkerhet att äga sin bostad. Köpa sin bostad innebär att två saker. Det första är att man är fri att använda bostaden som man vill, renovera den efter tycke och smak. Den andra delen av tryggheten är att det är ett bra sparande.

Ekonomiskt kan det vara kämpigt de första åren som bostadsägare. Efterhand blir ägandet, ur ekonomisk synvinkel, lättare. Räntekostnaden minskar samt att lönen stiger.

Köpa bostad skiljer sig åt beroende var man köper bostaden. I storstäder är priserna rejält mycket högre än på landet. Köper man sin bostad till hyfsat pris blir många gånger kostnaden inte högre än för en hyreslägenhet. Och i de allra flesta fall har man större yta än vid en hyreslägenhet. Jämför man kvadratmeter priset kan man betala en hel del för en bostad utan att behöva betala mer än jämfört med en hyreslägenhet.

Köpa bostad har både ekonomiska fördelar likväl som trivselfaktor.