Seniorlån

Seniorlån beskrivs ofta som en möjlighet för äldre med relativt lågt belånade bostäder att skapa guldkant på återstoden av livet. Detta kan säkert var gynnsamt för många, men liksom de flesta låneprodukter finns det en avigsida också. Läs mer på Creddit.se: www.creddit.se/info-seniorlan.html

Många äldre kan få svårigheter att få lån på vanligt sätt

Seniorlånet beskrivs också som en genväg till bättre ekonomi och upplägg kan i stället skapa stora ekonomiska problem. En bärande idé är att räntan betalas från lånet, antingen löpande, när lånet löper ut eller när bostaden säljs. Räntesatsen för dessa lån är dessutom minst 2 eller 3 procentenheter högre än för ett motsvarande banklån med bostaden som säkerhet. Skulden ökar snabbt oavsett fast eller rörlig ränta. Ett seniorlån på 500 000 kr blir på tio år ungefär 200 000 kr dyrare än ett vanligt banklån med  två procents ränta. Om lånet löper med sex procents ränta, fördubblas lånet på 12 år. Man skall också vara medveten om de extrakostnader som tillkommer i form av värdering av bostaden, pantbrev, uppläggningsavgift, aviseringsavgift med mera.

Lånet kan räknas som förmögenhet

När det gäller rätten till bostadstillägg kan man inte utnyttja räntekostnaden eftersom det i detta sammanhang endast är den verkligt betalda ränta som räknas in i kostnaden. Har man till exempel investerat lånet i fonder eller aktier blir detta ett förmögenhetstillägg vid beräkningen av bostadstillägg. Seniorlånet kan då vara ogynnsamt om man vill bo kvar i den belånade bostaden livet ut. De flesta seniorlån löper på tio år. Finns det då inte tillräckligt med obelånat utrymme så att man kan ta ett nytt lån måste man kanske sälja bostaden.

Det är viktigt att tänka på att efterlevande kan bo kvar sedan låntageren dött. För dödsboet kan det uppstå problem om bostadens värde har sjunkit avsevärt. Skulden överstiger då bostadens värde och dödsboet måste kanske då sälja annan egendom för att lösa lånet.

Innan man tar ett seniorlån bör man fundera på om man inte kan få ett vanligt banklån med bostaden som säkerhet. Har man ekonomiska problem kan en lösning vara att sälja bostaden och skaffa något billigare.