Skydda dig mot inkomstbortfall

En inkomstförsäkring ger dig ett extra skydd ifall du skulle bli arbetslös. Om du är fackligt ansluten har du rätt till A-kassa. Du är då berättigad till 80 % av din inkomst i max 300 dagar. Maxtaket för vad A-kassan betalar ut är 11 000 kr och om din lön är högre än det är en inkomstförsäkring att rekommendera.  En sådan försäkring kan du teckna hos privata försäkringsbolag, men vissa fackförbund erbjuder det också som en av sina medlemsförmåner.

Det bästa är att planera i förväg eftersom du oftast måste vara medlem i ett visst antal månader för att försäkringen ska gälla. Är du berättigad till A-kassa kan du ansöka för att få utbetalningar från din inkomstförsäkring.

Vem kan teckna inkomstförsäkring?

Om du är ny på arbetsmarknaden och inte har haft något arbete har du inte rätt till en inkomstförsäkring. Oftast kräver fackförbunden att du har varit medlem i ett år innan du kan teckna en inkomstförsäkring, vilket även gäller för de individuella inkomstförsäkringarna.

Varje fackförbund har ramavtal med försäkringsbolagen vilket innebär att du kan teckna en inkomstförsäkring till ett lägre pris. Tycker du att avtalet inte passar dig kan du själv vända dig till ett privat försäkringsbolag.

Kolla upp ditt avtal med facket

Många arbetsgivare har avtalsförsäkringar som en del av kollektivavtalet. Med andra ord kan du redan ha ett skydd utan att veta om det. Något som är viktigt att tänka på är att avtalsförsäkringen räknas bort från din inkomstförsäkring. Om du då har betalat för en individuell inkomstförsäkring har du betalat onödiga pengar till ditt fackförbund eftersom avtalsförsäkringen inte gäller. Det är därför oerhört viktigt att du tar reda på vad du betalar för till ditt fackförbund innan du tecknar en inkomstförsäkring.

Innan du gör ditt val är det viktigt att du jämför fackförbundens avtal med privata försäkringsbolag för att du ska hitta det som passar dig.